Producenci
Promocje
Biblioteczka dębowa przeszklona zamykana na rygiel Classic Belldeco
Biblioteczka dębowa przeszklona zamykana na rygiel Classic Belldeco

7 600,00 zł

Cena regularna: 8 959,00 zł

Najniższa cena: 8 959,00 zł
szt.
Łóżko białe z zagłówkiem z plecionką wiedeńską 160x200 Bristol White Belldeco
Łóżko białe z zagłówkiem z plecionką wiedeńską 160x200 Bristol White Belldeco

4 400,00 zł

Cena regularna: 5 599,00 zł

Najniższa cena: 5 599,00 zł
szt.
Stół bielony Belldeco Bristol White
Stół bielony Belldeco Bristol White

2 489,17 zł

Cena regularna: 2 999,00 zł

Najniższa cena: 2 549,15 zł
szt.
Etażerka metalowa dwupiętrowa postarzana Grigio Old Belldeco
Etażerka metalowa dwupiętrowa postarzana Grigio Old Belldeco

139,00 zł

Cena regularna: 189,00 zł

Najniższa cena: 189,00 zł
szt.
Nowości
Łóżko białe z zagłówkiem z plecionką wiedeńską 160x200 Bristol White Belldeco
Łóżko białe z zagłówkiem z plecionką wiedeńską 160x200 Bristol White Belldeco

4 400,00 zł

Cena regularna: 5 599,00 zł

Najniższa cena: 5 599,00 zł
szt.
Biblioteczka dębowa przeszklona zamykana na rygiel Classic Belldeco
Biblioteczka dębowa przeszklona zamykana na rygiel Classic Belldeco

7 600,00 zł

Cena regularna: 8 959,00 zł

Najniższa cena: 8 959,00 zł
szt.

Program Lojalnościowy

Szanowni Państwo, 

przygotowaliśmy dla Państwa program lojalnościowy, do którego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Klientów. Program jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników, zatem jest to kolejny atut przemawiający za tym, że warto się u nas zarejestrować.

 

Kiedy otrzymujecie Państwo punkty?

 1. Za zakupy produktów - za każde wydane 100 zł naliczamy 5 punktów. Liczba punktów obliczana jest z sumy cen produktów po uwzględnieniu rabatów. Koszt wysyłki nie jest uwzględniany. Punkty przyznawane są w ramach pojedynczych zamówień.
 2. Za dodanie opinii o produkcie, który Państwo u nas zakupiliście - 100 punktów. Opinię o produkcie można dodać na karcie produktu.
 3. Za zapisanie się do Newslettera, aby pozostać z nami w kontakcie - 200 punktów.

 

Jak wymieniać punkty?

 1. Przelicznik punktów to 10 punktów = 10 zł
 2. Zebrane punkty można wymieniać na wszystkie gotowe produkty będące w ofercie naszego sklepu. Punktów nie można wymieniać na meble na zamówienie.
 3. Punktów nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny.
 4. Punkty można wymieniać tylko przy okazji zakupów w sklepie W koszyku klienta nie mogą znajdować się wyłącznie produkty wymieniane za punkty. Koszyk musi zawierać także produkty, za które Państwo zapłacicie.
 5. Aby wymienić punkty na produkty, należy zrobić zakupy za minimum 500 zł - dotyczy wartości produktów w koszyku, bez kosztów dostawy.
 6. Jednorazowo można wymienić maksymalnie 700 punktów.
 7. Za każdą jednostkę wymienianego produktu naliczana jest symboliczna opłata w wysokości 1 grosza

Podczas wymiany punktów na produkty zobaczycie Państwo odpowiednie wskazówki zgodnie z opisanymi wyżej warunkami (np. informację o tym, ile jednorazowo można wymienić punktów, w jaki sposób zdobyć więcej punktów itp.).

 

Wygaśnięcie punktów:

 1. Wszystkie zgromadzone punkty wygasają, jeśli nie zrobicie Państwo w naszym sklepie zakupów przez 365 dni.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu produktu, przydzielone za ten produkt punkty są odejmowane z Państwa konta.

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

§ 1. Postanowienia ogólne

Regulamin programu lojalnościowego (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów z Programu Lojalnościowego.

Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

Regulamin - niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

Program Lojalnościowy, Program - akcja promocyjna pod nazwą „Program Lojalnościowy” organizowana przez Organizatora. 

Organizator – Sklep Internetowy Mile Maison dostępny pod adresem internetowym www.milemaison.pl prowadzony przez Magdalenę Dudzic prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Home Furniture Magdalena Dudzic wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Smardzowska 39 52-234 Wrocław, NIP 8992191526, REGON 021805977, adres poczty elektronicznej: sklep@milemaison.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 71 725 45 00.

Sklep Internetowy – sklep Internetowy Mile Maison dostępny pod adresem internetowym www.milemaison.pl (zwany dalej: „Sklepem Internetowym” lub „Sklepem”), na zasadach określonych w regulaminie Sklepu.

 

§ 2. Uczestnicy Programu Lojalnościowego

Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każda osoba (fizyczna i prawna) dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego jest posiadanie zarejestrowanego konto użytkownika w Sklepie Internetowym. 

 

§ 3. Punkty w Programie Lojalnościowym

1. Uczestnik w związku ze zgłoszeniem do Programu Lojalnościowego i składaniem zamówień na towary za pośrednictwem Sklepu i otrzymuje od Organizatora punkty - naliczane według poniższych zasad:

 • Za zakup produktów – za każde wydane 100 zł zostaje naliczone 5 punktów. Warunkiem naliczenia punktów jest przekroczenie kwoty 100 zł przy cenie zakupu. Dalsze punkty są naliczane po przekroczeniu kolejnych mnożników o wartości 100 zł. 
 • Za dodanie opinii o produkcie, który został zakupiony – 100 punktów (opinie o produkcie można dodać na karcie produktu).
 • Za zapisanie się do Newslettera – 200 punktów.
 • Liczba punktów jest naliczana od ostatecznej sumy zakupów (jest wynikiem sumy cen zakupionych produktów po uwzględnieniu rabatów). 
 • Punkty są naliczane jedynie za ceny towarów. Do naliczania punktów nie są brane pod uwagę opłacone wartości usług (transport, wyniesienie itp.). 
 • Punkty są naliczane w ramach pojedynczych zamówień. Nie ma możliwości sumowania zamówień o mniejszej wartości niż 100 zł w celu naliczenia punktów. 

2. Punkty przyznawane są Uczestnikowi od momentu jego przystąpienia do Programu Lojalnościowego.

3. Zamówienia składane Organizatorowi, które nie skutkują naliczaniem punktów, to zamówienia:

 - z pominięciem witryny Sklepu (np. w formie telefonicznej itd.),

- za pośrednictwem witryny Sklepu, ale bez uprzedniego zalogowania do konta w Sklepie.

4. Punkty przyznawane są automatycznie. Uczestnik otrzymuje punkty od każdej dokonanej umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem witryny Sklepu, z wykorzystaniem konta w Sklepie - w wysokości zależnej od wartości towarów i przy uwzględnieniu zasad z punktu 1. Dla ustalenia, czy umowę zawarto w terminie objętym Programem Lojalnościowym decyduje data odebrania zamówienia.

5. W przypadku ustalenia, że punkty przyznane zostały nienależnie, w szczególności tytułem umów które uległy następnie rozwiązaniu - Organizator ma prawo usunąć z konta Uczestnika naliczone wcześniej za ten zakup punkty.

6. Punkty przypisywane są do konta Uczestnika w Sklepie i  są niezbywalne.

7. Organizator może organizować dodatkowe promocje - polegające na przyznawaniu Uczestnikom punktów na zasadach korzystniejszych niż opisane w ust. 1 pkt. 1-4 powyżej.

8. Punkty są ważne przez okres 365 dni od daty ich naliczenia. Po tym okresie zostają automatycznie skasowane. 

 

§ 4. Wymiana punktów

1. Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany punktów uzyskanych w Programie na rabat kwotowy.

2. Każde zgromadzone na koncie 10 pkt pozwala na obniżenie ceny zakupu o 10 zł (rabat).

3.  Punkty nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

4. Zebrane punkty podlegają wymianie na wszystkie gotowe produkty z oferty Sklepu Internetowego. Punkty nie podlegają wymianie przy zakupie mebli na zamówienie. 

5. Punkty mogą zostać wykorzystane w procesie zamawiania towarów za pośrednictwem Sklepu. Warunkiem możliwości wymiany punktów na stosowny rabat jest posiadanie w koszyku zakupowym więcej niż jednego przedmiotu. Koszyk musi zawierać co najmniej jeden pełnopłatny produkt.

 6. Minimalna wartość koszyka, przy zakupie którego zostanie naliczony rabat za punkty to 500 złotych. Wartość ta dotyczy cen produktów, a nie są w niej uwzględnianie koszty usług.

7. Jednorazowo można wymienić maksymalnie 700 punktów.

8. W trakcie wymiany można wykorzystać dowolną ilość punktów (do pułapu maksymalnego wskazanego w pkt 6). Rabat jest naliczany w jednostkach po 10 zł, co odpowiada 10 punktom.

9. Za każdą jednostkę wymienianego produktu naliczona jest opłata w wysokości 1 grosza.

10. Zamiana może zostać dokonana poprzez zaznaczenie stosownej opcji w koncie klienta w Sklepie.

11. W przypadku, gdy Uczestnik skorzysta po zakupie z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towaru dokonanej na odległość, w odniesieniu do której wykorzystał punkty - punkty nie będą mu zwracane.

 

§ 5. Czas trwania Programu Lojalnościowego

1. Program Lojalnościowy zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, począwszy od dnia 01.10.2022

2. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Programu Lojalnościowego w każdym czasie - z zastrzeżeniem że Organizator poinformuje Uczestników (za pośrednictwem strony Internetowej i drogą mailową/za pośrednictwem Newslettera) o zamiarze zakończenia Programu Lojalnościowego ze stosownym wyprzedzeniem, co najmniej na 6 miesięcy wcześniej, tak aby umożliwić wykorzystanie punktów.

3. W przypadku zakończenia Programu - niewykorzystane punkty tracą moc i nie mogą być w żaden sposób wykorzystane (w tym zwłaszcza w celu zapłaty za towary w Sklepie).

4. Uczestnik nie ma obowiązku wykorzystywać punktów zebranych ze swoich zamówień. 

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie - Uczestnik traci wszelkie nabyte wcześniej punkty.

 

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Programu Lojalnościowego jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników celem i przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Programu Lojalnościowego.

3. Podstawą przetwarzania danych Uczestnika jest:

- przeprowadzenie Programu Lojalnościowego zgodnie z zaakceptowanym przez Uczestnika Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- prawnie uzasadniony interes Organizatora, polegający w szczególności na dochodzeniu roszczeń względem Uczestników lub obronę przed zgłaszanymi roszczeniami oraz prowadzenie korespondencji itd. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Organizator nie dokonuje profilowania danych osobowych Uczestników, ani też nie przekazuje danych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

5. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy Organizator będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być: podmioty obsługujące Sklep, podmioty odpowiadające za przeprowadzenie Programu Lojalnościowego, dostawcy usług marketingowych, firmy księgowe, firmy obsługujące płatności, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

6. Uczestnik ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Uczestnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

§ 7. Reklamacje

1. W przypadku nieprawidłowości w realizacji Programu Lojalnościowego, Uczestnik ma możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:

w formie pisemnej na adres: ul. Smardzowska 39 52-234 Wrocław, 

lub na adres poczty elektronicznej: sklep@milemaison.pl

2. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.

3. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. W takim przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.

2. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.

3. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Programu Lojalnościowego, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu i polityki prywatności Organizatora oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

5. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

6. Organizator zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich; Dz.U.UE.L.2013.165.1) - niniejszym podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), ułatwiającej pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Rejestracja

Infolinia sklepu:

71 725 45 00

sklep@milemaison.pl

więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium